GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek
8
-
16.00
Wtorek
8
-
16.00
Środa
8
-
14.30
Czwartek
8
-
16.00
Piątek
8
-
14.00
Sobota
nieczynne

Programy

Program rozwoju bibliotek
Biblioteka+
Fundacja Orange
Narodowy program rozwoju cztelnictwa
BIBLIOTEKA NARODOWA

Aktualności

Zajęcia online

Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 13-18 lat do udziału w zajęciach: "projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych".

Szkolenie zakłada 15 spotkań po 2 h lekcyjne + 1 spotkanie organizacyjne. Terminy spotkań będą dopasowane do uczestników. ?¬タヘ?

Szkolenie organizowane dzięki projektowi "Sieć na kulturę w podregionie gdańskim, beneficjentem projektu jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 11.01.2021r. na messangerze, bądź drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ?

Liczba miejsc ograniczona❗ Nie zwlekaj zapisz się❗

 

 

KONKURSREGULAMIN KONKURSU

Razem z mamą, tatą, babcia, dziadkiem …”

Rodzinny konkurs plastyczny na wykonanie figurki Mikołaja.

1. Organizatorzy:Sołtys Sołectwa Przywidz oraz Rada Sołecka Sołectwa Przywidz
2. Cele konkursu:
• rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,
• propagowanie wśród dzieci i osób dorosłych zdrowego stylu życia i zachęcanie do rozwijania zainteresowań,
• promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,
• zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,
• pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia.
3. Zadaniem konkursowym jest:
• wykonanie figurki Mikołaja (powierzchnia podstawy może mieć maksymalne wymiary; 50 cm x 50 cm a wysokość figurki maksymalnie 70 cm).
• własnoręczne wykonanie figurki Mikołaja bez użycia gotowych elementów,
• zastosowanie ciekawych rozwiązań plastycznych oraz technicznych,
• zastosowanie materiałów, np. z szyszek, kawałków drewna, kamyków, pierników, makaronu, muszelek, bawełny, wełny, papieru, waty bawełnianej, drutu, bibuły, etc.
4. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Przywidz wraz ze swoimi rodzinami, którzy wypełnią kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich, jest zgoda ich opiekunów prawnych, obejmująca także informację o zapoznaniu się z informacją RODO oraz wypełnienie podpisanie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
5. Warunki konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie figurki Mikołaja bez użycia gotowych elementów (powierzchnia podstawy może mieć maksymalne wymiary; 50 cm x 50 cm a wysokość figurki maksymalnie 70 cm).
Do konkursu zgłaszają się rodziny (dziecko z co najmniej jedną osobą dorosłą z rodziny). Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu, wykonane samodzielnie przez uczestników oraz kartę zgłoszeniową załącznik nr 1 ( z czytelnie zapisanymi danymi, zawierającymi imiona i nazwiska autorów pracy).
6. Termin i warunki dostarczenia prac:
Prace będą przyjmowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przywidzu od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy GBP w Przywidzu oraz w dniu 5 grudnia 2020r. ( sobota) w Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu w godzinach 17.00 – 19.00.
7. Kryteria oceny:
Członkowie komisji konkursowej ( Rada Sołecka Sołectwa Przywidz) oceniają zgłoszone do konkursu prace. Ocenie podlegać będą:
estetyka wykonania
zgodność z tematem
pomysłowość, oryginalność
samodzielność wykonania
8. Nagrody:
Komisja konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace, za zajęcie I, II, i III miejsca.
9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 6 grudnia 2020r.na Facebooku Sołectwa Przywidz.. Wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
12. Zasady publikacji oraz ochrony danych osobowych:
Sołtys Sołectwa Przywidz oraz Rada Sołecka Sołectwa Przywidz, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że: Administrator danych osobowych (ADO): Sołtys Sołectwa Przywidz oraz Rada Sołecka Sołectwa Przywidz (83-047), przy ul. Gdańskiej 17. Cele i podstawy przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. B) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Profilowanie: Nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Ochrony Danych Osobowych (która to jest dostępna na stronie internetowej. Wizerunek 1. stronie w serwisie www.facebook.com/solectwoprzywidz publikowane są fotografie i materiały z wydarzeń. 2. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku osób, których jest opiekunem prawnym. 3. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo. Załącznik nr 1 Karta zgłoszeni

NIECZYNNE

UWAGA!!

W DNIACH 02-06.11.2020R. BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA!
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!
I ZAPRASZAMY W KOLEJNYM TYGODNIU NA OGROMNĄ
PORCJĘ NOWOŚCI.
 

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

UWAGA!
22.06.2020r. (poniedziałek)
biblioteka będzie nieczynna.
Przepraszamy za utrudnienia.

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

UWAGA!

W PIĄTEK 12.06.2020 R. BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

Otwarcie Biblioteki

Uwaga!
od 18.05.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przywidzu będzie otwarta dla czytelników

 

Droga czytelniczko, drogi czytelniku! Oto nowe zasady korzystania z biblioteki:

 

WYPOŻYCZANIE / KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI
 

1. W Bibliotece jednocześnie mogą przebywać tylko 3 osoby (nie dotyczy to, dzieci i ich opiekunów)
2. Wszystkie osoby wchodzące do biblioteki zobowiązane są do stosowania własnych środków ochrony osobistej (maseczki).
3. Wprowadzamy obowiązek dezynfekcji dłoni i rękawiczek na przygotowanych stanowiskach w bibliotece.
4. Do odwołania wstrzymany jest wolny dostęp do półek. Książki podaje bibliotekarz. .
5. Po zwrocie zbiory są poddawane 4-dniowej kwarantannie. Prosimy aby nie dezynfekować książek.
6. Do odwołania wstrzymana jest poniższa działalność na rzecz użytkowników i gości:
▪️ kącika dziecięcego
▪️udostępnianie komputerów i internetu
▪️warsztaty, wydarzenia,
▪️udostępnianie toalet,
▪️przyjmowanie darów,
▪️korzystanie z pomieszczeń i zasobów na miejscu.

Godziny pracy biblioteki pozostają bez zmian!

 

Zapraszamy serdecznie. Jednocześnie z góry dziękujemy za wyrozumiałość i stosowanie w/w zaleceń podczas wizyt w bibliotece.

 

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

DECYZJĄ WÓJTA GMINY PRZYWIDZ BIBLIOTEKA OD DN. 12.03.2020R. NIECZYNNA DO ODWOŁANIA